Uw nieuwe thuis via Senior Wooncomfort

Aan- en verkoop van senioren appartementen

Wilt u samen zoeken en vinden en goed beslagen ten ijs komen, dan kunnen wij u begeleiden bij het vinden van uw nieuwe thuis en verlaten van uw “oude” huis.

EEN PERSOONLIJK GESPREK
Wat is voor u de meest ideale woning en wilt u kopen of  huren. We nemen de tijd voor deze inventarisatie.
DE BEZICHTIGINGEN
Heeft u een woning op het oog of wilt u hierin geadviseerd worden? Wij regelen de bezichtigingen.
DE ONDERHANDELINGEN
Wij spreken de verkopend makelaar en adviseren u omtrent alle wetenswaardigheden. In overleg brengen we een bod voor u uit.
NOTARIËLE STUKKEN
Wat nog rest is de controle en bespreking van de koopakte en notariële stukken. Samen gaan we mee naar de eindinspectie en transport bij de notaris. Ook een afgesproken tijd na de oplevering blijven wij beschikbaar voor vragen. Alles tot het wooncomfort compleet is.Neem contact op voor een adviesgesprek: 06-47038914.


Beschrijving van de gebruikelijke VERKOOP bemiddeling van een senioren appartement:
Door kennis van appartementen voor senioren in zijn complete verscheidenheid, zal er snel een beoordeling en prijsstelling voor verkoop afgegeven kunnen worden. De beoordeling van een appartement gebeurd aan de hand van de keuzes met betrekking tot een al eerder uitgevoerde opwaardering van het appartement, bijvoorbeeld een vernieuwde keuken en de keuze met betrekking tot de apparatuur. Ook het wel of niet aanwezig zijn van zonweringen, nette deuren en toegankelijk sanitair bevorderd de snelle instap van een nieuwe bewoner.

Overzicht van het traject van verkoopbemiddeling:

* inventariseren van alle relevante informatie betreffende het appartement van de opdrachtgever;
* zoeken naar/selecteren van voor opdrachtgever geschikte kandidaten op basis van de gegeven informatie;
* bezichtigingen arrangeren, informatie verstrekken, alsmede over de organisatie van het appartementencomplex;
* geven van algemene voorlichting over o.a. de huisvestingsvergunning, verhuizen, de inschrijving bij de gemeente;
* evaluatie van bezichtiging(en) met opdrachtgever;
* het voeren van onderhandelingen met potentiële koper(s) over de inhoud van de koopovereenkomst en prijs;
* tot stand brengen van een schriftelijke koopovereenkomst en het verzorgen van de ondertekening;
* geven van informatie over en een toelichting op de koopovereenkomst;
* organiseren van de oplevering van de woning aan de koper, inclusief sleuteloverdracht;
* opname van de meterstanden, controle sleutels, controle inventaris, inventarisatie van gebreken;
* zo nodig aanspreken van de koper op de nakoming van zijn verplichtingen bij de aanvang van de koopovereenkomst;
* het voor zover nodig informeren over telefoon- en internetaansluiting en aansluiting op nutsvoorzieningen;
* het aanleveren van alle juiste informatie aan de notaris voor de transport van de akte van levering.


Koper en verkoper brengen toast uit