Uw nieuwe thuis via Senior Wooncomfort

INFORMATIE Serviceflat Midland Zeist

Adres: Arnhemse Bovenweg 12, 3708 SH Zeist

Komen wonen
U voelt er voor om in Midland te komen wonen ?
Dan is het van belang dat u het volgende weet :

Leeftijd
U bent tenminste 45 jaar, of ouder.
In een bepaald geval kan het bestuur deze regel soepel hanteren.

Gezondheid
U kunt nog zelfstandig functioneren, de belangrijkste voorwaarde.

Bent u jonger dan 75 jaar ?

Dan schrijft en ondertekent u zelf een gezondheidsverklaring.
Bent u 75 jaar of ouder ?

Dan dient deze verklaring te worden afgegeven door een arts, welke door het bestuur is aangewezen.

Ballotage
Onderdeel van de toelating is de zogenoemde ballotage.
De voorwaarden die worden genoemd bij leeftijd en gezondheid komen aan de orde
in een gesprek met leden van het bestuur.
Het gesprek (oorspronkelijk om te kijken of u past binnen de Midlandgemeenschap)
heeft de laatste jaren meer het karakter gekregen van een kennismakingsgesprek.

Entreegeld
U wordt lid van de Coöperatieve Vereniging door het betalen van een entreegeld : € 2.000.

Huisdier
U mag uw huisdier meenemen als redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat uzelf langer zult leven dan uw huisdier.
Het dier mag uiteraard geen overlast veroorzaken.

Informatiefolder

Neem voor verdere informatie, zoals het inschrijven op de wachtlijst, contact op met Sylvia Witteman 06-47038914.